BREEAM-NL

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode van het Dutch Green Building Council (DGBC) om de duurzaamheid van gebouwen en gebieden te bepalen. Hierbij wordt niet enkel naar energieprestaties en aanverwante zaken gekeken. Ook de buitenruimte en de omgeving worden meegenomen in de beoordeling. Het resultaat van de beoordeling is een puntenscore op het gebied van duurzaamheid aan de hand van verschillende thema’s. De score varieert van 1 tot 5 sterren. De DGBC geeft hiertoe certificaten uit waarop de scores zijn vermeld.

Er zijn verschillende BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen. De richtlijn voor nieuwbouw wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van (uitbreiding van) nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties te bepalen.

BREEAM-NL Nieuwbouw bestaat uit een traject voor de ontwerp- en de opleverfase. Deze richtlijn wordt van alle beschikbare richtlijnen voor BREEAM het meest toegepast bij projectvoorbereiding en -uitvoering. MBS Cascobouw kan u bijstaan bij het ontwerpen en uitvoeren van cascobouw volgens de beoordelingscriteria van de BREEAM-NL richtlijn voor nieuwbouw. De nieuwbouw van het HagaZiekenhuis in Den Haag is één van de projecten waarbij wij volgens de BREEAM-NL richtlijn voor nieuwbouw hebben gewerkt.

Volg MBS Cascobouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten en bedrijven op social media.

Contact

MBS Cascobouw
Energieweg 2
3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32172252
Btw-nummer: NL822336601B01