Certificaten

Diverse KOMO, Kiwa en VCA* certificaten garanderen de kwaliteit van de betonproducten en een goede uitvoering van het werk door MBS Cascobouw. Bovendien zijn onze betonproducten voorzien van een CE-markering en gecertificeerd volgens de NEN-normen.

KOMO

Het KOMO certificaat garandeert de minimaal vereiste kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten binnen de bouw- en installatiesector. Het KOMO certificaat biedt tevens de zekerheid dat producten en diensten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving waaronder het Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. Op onze productielocatie (MBS Alphen aan den Rijn) zijn een gecertificeerde betoncentrale en proeflaboratorium aanwezig om kubussen van uw product te testen en onder KOMO keur te leveren. Dikwijls zijn de interne productienormen die MBS Cascobouw stelt hoger dan de eisen die voortkomen uit het KOMO certificaat. Klik hier voor ons KOMO productcertificaat.

Kiwa

Kiwa Nederland (identificatienummer 0620) verzorgt de initiële inspectie van de productie-installatie en de productie controle op de productielocatie en de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productie controle. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productie controle bij MBS Vianen verstrekt.

VCA*

MBS Cascobouw is als uitvoerende bouwer VCA* gecertificeerd. VCA* certificering is bedoeld om bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in een risicovolle omgeving, waaronder bedrijven die actief zijn binnen de bouwbranche, veilig te laten werken om zo het aantal ongevallen te verminderen. Klik hier voor ons VCA* certificaat.

ISO 14001

Ons productieproces is duurzaam. Hier maakt de monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten volgens de ISO 14001 norm deel van uit. Ons ISO 14001 certificaat vindt u hier. Meer informatie over de rol die duurzaamheid binnen onze bedrijfsvoering speelt, vindt u hier.

CE-markering en DoP

De CE-markering is een productlabel waarmee aangetoond wordt dat een bouwproduct volgens Europese technische specificaties is getest of beoordeeld. Al onze standaardproducten zijn vanzelfsprekend voorzien van een CE-keurmerk.

Hieronder vindt u een overzicht van de DoP-formulieren die van toepassing zijn op de betonproducten welke door MBS Vianen worden geleverd.

Volg MBS Cascobouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten en bedrijven op social media.

Contact

MBS Cascobouw
Energieweg 2
3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32172252
Btw-nummer: NL822336601B01

MBS Cascobouw