Engineering

Meerwaarde MBS Cascobouw

Tijdens het voortraject en met name in de engineeringsfase komt de meerwaarde van MBS Cascobouw duidelijk naar voren. Als de spin in het web bewaken we de engineeringsplanning, de productieplanning en nemen we u indien gewenst de projectleiding voor het werk volledig uit handen. Op deze manier wordt u als opdrachtgever ontzorgd tijdens de ruwbouwfase waarbij de risico’s waarmee de ruwbouwfase gepaard kan gaan geheel onze verantwoordelijkheid zijn. Afhankelijk van de gemaakte afspraken verwachten wij van de opdrachtgever in het voortraject een minimale inspanning. Het aandeel van de opdrachtgever ligt met name bij de coördinatie en de controle van het tekenwerk.

Bouwen met het oog op de toekomst

Flexibel en functievrij bouwen is nodig om de eindgebruiker tegemoet te komen bij eisenveranderingen op termijn. Met het oog op de toekomst wordt daarom meestal gekozen om alle opties zoveel mogelijk open te houden. Een veelgebruikte ontwerpmaatregel is het inbouwen van ruimtelijke en functionele overmaat. Het nadeel hierbij is dat iedere extra meter ruimte en iedere extra kuub beton wel moet worden afgerekend.

In de visie van MBS Cascobouw ligt de oplossing niet in ruimtelijke of technische overmaat maar in de bouwtechnische samenstelling van het casco. Wij richten ons daarom op geïntegreerde gebruiksflexibiliteit waarbij kritieke onderdelen eenvoudig kunnen worden vernieuwd of verbeterd.Wij maken dus een ontwerp in BIM wat het mogelijk maakt om het gebouw met zeer beperkte inspanningen en middelen aan de eisen van ieder moment te laten voldoen. Hiermee worden de functionele, technische en economische levensduur verlengd, dát is duurzaam bouwen.

Doordachte ontwerpen in BIM

Engineering met goed doordachte ontwerpen in BIM is bij MBS Cascobouw de basis voor elk nieuwbouwproject. Door in een vroeg stadium te participeren in het overleg tussen opdrachtgever, engineering, constructeurs, onze productielocatie (MBS Vianen) en de montage zorgen wij dat het bouwproces gestroomlijnd en efficiënt verloopt. De engineering van het betoncasco wordt door MBS Cascobouw zelfstandig uitgevoerd onder maximaal categorie 5 van de Kiwa criteria 73-06.

Volg MBS Cascobouw

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten en bedrijven op social media.

Contact

MBS Cascobouw
Energieweg 2
3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32172252
Btw-nummer: NL822336601B01